ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 23


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0354/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-02 21:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 17 hours ago -
Богд уул
Богд-Уул HILL 120.0Mhz дээр гадны шуугиан орж сонсгол муу арын шуугиан ихтэй байгаа. Мөнх-Өлзийт MUL 120.0Mhz-ээр хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0350/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMAH
RCAG 122.5 нөөц нэвтрүүлэгч гэмтэлтэй. Үндсэн нэвтрүүлэгчээрээ хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:27
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:45
- 3 days ago -
-
ZMUH ZMKD ZMUL ZMDN ZMBS ZMCD ZMBN ZMUG ZMAH ZMAT ZMTL ZMMN ZMKB аймгуудад нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 12:43
дуусах хугацаа : 2024-03-03 12:48
- 3 days ago -
Beijing VSAT
Beijing VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:37
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:44
- 3 days ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 12:03
дуусах хугацаа : 2024-03-03 12:13
- 3 days ago -
Thai VSAT
Thai VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 10:28
дуусах хугацаа : 2024-03-03 10:46
- 3 days ago -
Эрхүү
Эрхүү VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:31
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:39
- 3 days ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:36
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:44
- 3 days ago -
Сайншанд
Сайншанд: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-02 15:35
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:44
- 3 days ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:33
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:43
- 3 days ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:29
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:37
- 3 days ago -
Ургамал
Ургамал: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:35
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:44
- 3 days ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:33
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:42
- 3 days ago -
Баянтээг
Баянтээг: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:30
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:38
- 3 days ago -
Цээл
Цээл: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:33
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:41
- 3 days ago -
Далан
Далан: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:31
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:39
- 3 days ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:33
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:42
- 3 days ago -
ZMCK
Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:33
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:42
- 3 days ago -
ZMUB
ZMUB HUB RADYNE: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-03 15:35
дуусах хугацаа : 2024-03-03 15:40
- 3 days ago -
ZMUB
ZMUB HUB MCAA: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0348/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 14:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 days ago -
ZMUL
НБ-ын HUAWEI MW алдаа өгсөн VSAT router холболтгүй болсон. RCAG-станцууд оптик шугамаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 10 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.