ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1269/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-02 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 17:00
- 4 hours ago -
ZMDZ
Даланзадгад DME-435 RPM станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1268/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-01 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 18:00
- 4 hours ago -
ZMDZ
Даланзадгад АРМ-150МА чиглүүлэх станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1267/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-01 07:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 17:00
- 4 hours ago -
ZMDZ
Даланзадгад нисэх буудлын эрчим хүчний систем засвартай тул төвийн цахилгаан тэжээл тасарсан.
дугаар : ШМ1265/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-01 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 18:00
- 17 hours ago -
ZMBH
МРМ-97/МРН маркер-ийн станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1264/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-01 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 18:00
- 17 hours ago -
ZMBH
АРМ-150МА чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1262/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-01 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 18:00
- 20 hours ago -
ZMUL
MAWS-301 цаг уурын автомат станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1233/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 19:24
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын NTP2 сервер гэмтэлтэй. Станц NTP1 серверээр хэвийн ажиллаж байна. Агаарын хөлгийн илрэлт хэвийн.
дугаар : ШМ1111/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 10:29
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Сайхандулаан
Бор-Өндөр радиолокатрын станцын NTP1-ийг салган авч Сайхандулаан сайт-д түр ажиллуулж байна. NTP2-оор хэвийн.
дугаар : ШМ1070/22
эхлэх хугацаа : 2022-08-29 07:25
дуусах хугацаа : 2022-11-28 07:25
- 1 month ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.