ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 4


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0576/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-13 21:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMCK
Төв аймаг сэргэлэн сум дахь 2квт станцын төвийн тэжээл тасарсан . Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0426/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-19 13:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 weeks ago -
ZMUB
Цээл ADS-B системийн router 2 VSAT шугам холболтгүй болсон. Оптик шугамаар хэвийн ажилтай байна.
дугаар : ШМ0377/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-07 17:00
дуусах хугацаа : 2024-06-01 17:00
- 1 month ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр зорчигч гүүр / passenger boarding bridge / хаалттай, харин 6, 7 дугаар зогсоол нээлттэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.