ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1127/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-17 14:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMBN
Цаг уурын автомат станцын даралтын мэдрүүрэг ажилгүй. Салхи, температур, чийг, ил хараа D/point хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1117/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-16 14:00
дуусах хугацаа : 2024-08-16 14:00
- 3 days ago -
ZMUB
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв, Бээжин хотын Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв хооронд нисэхийн мэдээ зохицуулах үйлчилгээ (AMHS) -ийн ашиглалтын өмнөх туршилт, шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1106/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-11 21:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 08:00
- 1 week ago -
ZMKB
AWOS310 цаг уурын автомат станцыг унтрааж шинээр солих ажил хийгдэж дууссан. Баталгаажуулалт хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй. MAWS301 станцаар хэвийн.
дугаар : ШМ1003/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-08-21 16:00
- 1 month ago -
ZMUB
AMHS дээр хугацаат техник үйлчилгээг төлөвлөгөөт ажлын зааварын дагуу хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ0996/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-19 17:25
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMUB
Гэрэл дохиололын системийн алсын удирдлага DAP 128 алдаа өгч гацсан. Гэрэл дохиололын системийг ТП2Б , ТП3-ээс гараар хэвийн ажиллуулна.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 2 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 2 months ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 12 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.