ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1018/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-22 04:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 minutes ago -
Сайншанд
Сайншанд: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1008/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-20 14:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMMG
RCAG 128.4MHz үндсэн хүлээн авагчийн AC тэжээл залгахад станц унтарч байна. DC тэжээлээр станц хэвийн ажилтай. Мандалговь RCAG 128.4MHz нөөц хүлээн авагч хэвийн. Мөн Сайншанд RCAG 128.4MHz, Арвайхээр RCAG 128.4MHz станцууд хэвийн.
дугаар : ШМ1003/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-08-21 16:00
- 2 days ago -
ZMUB
AMHS дээр хугацаат техник үйлчилгээг төлөвлөгөөт ажлын зааварын дагуу хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй
дугаар : ШМ1001/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-20 09:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMUB
Холын чиглүүлэх станцын Сонгино талын төвийн тэжээл тасарсан. Сонсголон талаар хэвийн ажиллагаатай.
дугаар : ШМ0997/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-19 17:26
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMUB
Аянга буусны улмаас VOR/DME станцуудын алсын удирдлагын мэдээллийн самбар /Нислэгийн удирдагчийн өмнөх/ ажилгүй болсон шалгаж байна.
дугаар : ШМ0996/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-19 17:25
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMUB
Гэрэл дохиололын системийн алсын удирдлага DAP 128 алдаа өгч гацсан. Гэрэл дохиололын системийг ТП2Б , ТП3-ээс гараар хэвийн ажиллуулна.
дугаар : ШМ0981/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-16 01:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
ZMUB
Гэрэл суултын системийн төвийн тэжээлийн ТП3Б-ийн 1-р секцийн 6кВ-ийн кабель гэмтэлтэй. 2-р секцээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 3 weeks ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0849/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-29 16:00
дуусах хугацаа : 2024-06-29 16:00
- 3 weeks ago -
ZMDN
Хөөрч буух зурвасны барьцалдалт хэмжигч Т-10 төхөөрөмжинд гэмтэл гарсан тул ажилгүй.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 1 month ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.