ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0312/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-21 03:11
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 hours ago -
Цээл
Цээл /Говь-Алтай/: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр ажиллаж байна.
дугаар : ШМ0309/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-20 15:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
ZMAT
VOR/DME станцын алсын удирдлага гэмтэлтэй. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0286/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-17 10:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
ZMAH
LG-165P бие даасан цахилгаан үүсгүүрийн халаагч гэмтсэн, автоматаар асахгүй, төвийн тэжээл болон АД-100 бие даасан цахилгаан үүсгүүр гар байдалд хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0281/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-15 23:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
ZMKD
Ховд RCAG 121.5MHz-ийн үндсэн болон нөөц нэвтрүүлэгчүүд ажилгүй. Өлгий 121.5MHz, Бөмбөгөр 121.5MHz, Ургамал 121.5MHz-ийн RCAG станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1645/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-24 22:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Ланжоу
Ланжоу шууд утас ажилгүй. Олон улсын 002, 003, 008 гарцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1631/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-22 20:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Ланжоу
Ланжоу олон улсын гарц 001 ажилгүй. 002, 003, 008 гарцууд хэвийн.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.