ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 14


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0345/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 10:00
дуусах хугацаа : 2024-02-29 12:00
- 14 hours ago -
ZMCK
Control tower дэд өртөөний 0.4кВ-ын самбарын 1, 2-р секцийн хүчдлийг ээлжлэн тасалж техник үйлчилгээ хийнэ. Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд UPS-ээр тэжээгдэнэ. Бусад хэрэглэгчдэд цахилгаан тэжээлийн тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:28
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:43
- 16 hours ago -
-
ZMAH ZMAT ZMBN ZMBS ZMCD ZMDN ZMTL ZMKD ZMMN ZMUH ZMUG ZMUL аймгуудад нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 10:29
дуусах хугацаа : 2024-02-29 10:47
- 16 hours ago -
Эрхүү VSAT
Эрхүү VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:36
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:41
- 16 hours ago -
Улаанбаатар HUB radyne
Улаанбаатар HUB radyne: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 12:44
дуусах хугацаа : 2024-02-29 12:49
- 16 hours ago -
Бээжин VSAT
Бээжин VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 12:03
дуусах хугацаа : 2024-02-29 12:14
- 16 hours ago -
THAI VSAT
THAI VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:32
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:37
- 16 hours ago -
УЛИАСТАЙ
Улиастай: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:36
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:41
- 16 hours ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:30
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:36
- 16 hours ago -
Ургамал
Ургамал: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:36
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:41
- 16 hours ago -
ZMCK
NUBIA: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:32
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:39
- 16 hours ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0344/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 15:34
дуусах хугацаа : 2024-02-29 15:38
- 16 hours ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.