ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 10


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0431/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-26 12:00
дуусах хугацаа : 2023-03-26 20:00
- 19 hours ago -
Сайншанд
Сайншанд: RCAG PAE T6 126.5 МГц, 127.0 МГц, JOTRON 126.5МГц, 128,3МГц станцууд дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ.Тасалдах үед тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0430/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-26 09:00
дуусах хугацаа : 2023-03-26 20:00
- 20 hours ago -
Сайншанд
Сайншанд: DME станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0429/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-26 17:00
дуусах хугацаа : 2023-03-26 21:00
- 20 hours ago -
Сайншанд
Сайншанд: VSAT шугам дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0413/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-26 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-26 18:00
- 2 days ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторт 1-р Улирлын техник үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх үед ADSB-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0410/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-24 14:23
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 2 days ago -
Цээл
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0393/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-21 16:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 5 days ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0276/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-05-01 10:00
- 4 weeks ago -
ZMMN
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/ ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0211/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-16 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Далан
Далан олон улсын өнгөрөлтийн цэг дэх нөөц Киппор дизель ашиглалтын явцад гэмтсэн. Үндсэн LP-4 бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.