ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 6


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0832/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-25 09:00
дуусах хугацаа : 2024-05-25 17:00
- 17 hours ago -
ZMTL
Тосонцэнгэл АРМ-150 станцын АСУ удирдлагын болон ВЧ кабель солих ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол цаг авна.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 4 days ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ0804/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-19 13:00
дуусах хугацаа : 2024-06-19 13:00
- 6 days ago -
ZMCK
"Чингис Хаан" Олон улсын нисэх буудлын агаарын хөлгийн зогсоол 2-ын тасархай шулуунаар тэмдэглэгдсэн зогсоолын нэмэлт хөтлөх шар шугамыг зөвхөн А330 маягийн агаарын хөлөгт ашиглах ба нисэх буудлын зааварчилгаагаар ашиглана. Бусад агаарын хөлгийг үндсэн тэмдэглэгээгээр хүлээн авна.
дугаар : ШМ0760/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-12 20:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMCK
TOWER-ын UPS-н батарей алдаа өгсөн. UPS-1 ба 2 хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0377/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-07 17:00
дуусах хугацаа : 2024-06-01 17:00
- 3 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр зорчигч гүүр / passenger boarding bridge / хаалттай, харин 6, 7 дугаар зогсоол нээлттэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 10 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.