ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 5


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0115/23
эхлэх хугацаа : 2023-01-31 13:00
дуусах хугацаа : 2023-01-31 17:00
- 3 hours ago -
ZMKB
Хэт богино долгионы радио станц PAE T6TR, богино долгионы радио станц Barret, Codan, сансрын холбооны VSAT станцууд дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0113/23
эхлэх хугацаа : 2023-01-31 13:00
дуусах хугацаа : 2023-01-31 16:00
- 5 hours ago -
ZMUB
AIRCON2100 системийн FDP1, RDCU1 серверүүд болон SDD1, SDD3, SDD5, FDD2 ажлын байруудад улирлын техник үйлчилгээ, программ хангамжийн нөөцлөлтийн ажил хийнэ. Энэ хугацаанд нөөц ажлын байруудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1720/22
эхлэх хугацаа : 2022-12-31 10:30
дуусах хугацаа : 2023-03-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.