ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0626/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-23 09:00
дуусах хугацаа : 2024-04-23 16:00
- 19 hours ago -
ZMCD
AFTN терминал дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0626/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-23 09:00
дуусах хугацаа : 2024-04-23 16:00
- 19 hours ago -
ZMCD
Remote IP VSAT, AIRFIBER, VPN дамжуулах төхөөрөмж, командын 130.0 МГц ажлын давтамжийн JOTRON TR810 VHF станц, 5715 кГц ажлын давтамжийн R&S XK-2100 HF станц, Нислэгийн ярианы бичлэгийн систем дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0627/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-23 09:00
дуусах хугацаа : 2024-04-23 16:00
- 19 hours ago -
ZMCD
Чойбалсан RCAG 126.5Mhz, RCAG 121.5Mhz,RCAG 128.4Mhz хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0626/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-23 09:00
дуусах хугацаа : 2024-04-23 16:00
- 19 hours ago -
ZMCD
Онон талын чиглүүлэгч радио дохиологч болон Маркерийн радио дохиологч станцуудад хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0619/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-21 09:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMAH
Оптик шугам холболтгүй. VSAT шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0600/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-18 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 days ago -
ZMUB
Богд-Уулын хэт богино долгионы төвийн өндөр хүчдэлийн 6кВ-ийн цахилгаан тэжээлийн кабель шугам гэмтэлтэй, агаарын шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0377/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-07 17:00
дуусах хугацаа : 2024-06-01 17:00
- 2 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр зорчигч гүүр / passenger boarding bridge / хаалттай, харин 6, 7 дугаар зогсоол нээлттэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.