ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1455/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-25 09:00
дуусах хугацаа : 2023-09-25 16:00
- 11 hours ago -
ZMCK
GP DME станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1454/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-25 09:00
дуусах хугацаа : 2023-09-25 16:00
- 11 hours ago -
ZMUB
Frequentis (НХУ) 1-р ажлын байран дээр тохиргоо хийнэ. Тохиргоо хийх үед 2-р ажлын байраар хэвийн ажиллагаатай.
дугаар : ШМ1446/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-24 04:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
ZMUB
Иркутск-optic-шугам холболтгүй.VSAT-шугамаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1429/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-26 00:00
дуусах хугацаа : 2023-09-26 06:00
- 5 days ago -
ZMCK
ИНЕГ-аас ЧХОУНБ чиглэлийн шилэн кабелийн шилжүүлгийн ажил хийгдэнэ. Энэ хугацаанд тасалдал үүснэ. Технологийн сүлжээ нөөц шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1402/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-15 09:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMMN
Мөрөн RCAG 121.5MHz нөөц нэвтрүүлэгч гэмтэлтэй. Үндсэн нэвтрүүлэгчээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1137/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-31 16:00
дуусах хугацаа : 2024-01-31 16:00
- 2 months ago -
ZMKB
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/-г нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1114/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-25 10:04
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул 120.0MHz нөөц нэвтрүүлэгч ажилгүй. Морин-Уул 120.0MHz үндсэн нэвтрүүлэх станц, Богд-Уулын 120.0MHz, Мөнх-Өлзийтийн 120.0MHz хэвийн ажиллагаатай.
дугаар : ШМ0839/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-12 08:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUB
Улаанбаатар бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд Дуун холбооны сэлгэн залгалтын FREQUENTIS VCS3020X, VCX-IP төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглана.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.