ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 14


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1842/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-30 11:00
дуусах хугацаа : 2023-11-30 23:00
- 3 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий радиолокаторын станцад сүүлийн хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Энэ үед ADS-B ээр хэвийн.
дугаар : ШМ1841/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-30 08:00
дуусах хугацаа : 2023-11-30 18:00
- 3 hours ago -
Баруун-Урт
Баруун-Урт, Хэнтий DME-435 хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах бол тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ1839/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-29 18:00
дуусах хугацаа : 2023-11-29 23:59
- 18 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий RCAG121.5MHz, RCAG126.5MHz, Radyne VSAT, VPN тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1838/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-29 15:00
дуусах хугацаа : 2023-11-29 20:00
- 19 hours ago -
ZMUL
НБ-ын холимог тэжээлийн системд шинэчлэлийн ажил хийгдэх тул зарласан хугацаанд тус НБ-ын агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан хангалт тасалдана. Агаарын навигацийн төхөөрөмжүүдэд тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1835/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-29 22:30
дуусах хугацаа : 2023-12-06 00:00
- 20 hours ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат систем(eAIS)-д Patch файл суулгах ажил Indra Avitech компаниас хийгдэх тул дээрх хугацаанд тасалдал үүснэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 29 22:30-23:30, 30 21:00-22:00, 04 15:00-16:00, 05 23:00-00:00
дугаар : ШМ1834/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-29 11:00
дуусах хугацаа : 2023-11-29 15:00
- 21 hours ago -
ZMCK
2К релений станцын ачаалал шилжүүлэх самбарт засварын ажил хийгдэх тул зарласан хугацаанд тус станцын агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан хангалт тасалдана. Агаарын навигацийн төхөөрөмжүүдэд тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1746/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-13 20:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUL
Archivist VLP нислэгийн ярианы бичлэгийн системийн 2 дугаар сервер гэмтэлтэй. 1 дүгээр сервер хэвийн.
дугаар : ШМ1645/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-24 22:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Ланжоу
Ланжоу шууд утас ажилгүй. Олон улсын 002, 003, 008 гарцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1631/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-22 20:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Ланжоу
Ланжоу олон улсын гарц 001 ажилгүй. 002, 003, 008 гарцууд хэвийн.
дугаар : ШМ1511/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-02 20:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын байгууламжийн тасралтгүй тэжээлийн төхөөрөмж UPS2 гэмтэлтэй. UPS1-ээр хэвийн тэжээлтэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1137/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-31 16:00
дуусах хугацаа : 2024-01-31 16:00
- 4 months ago -
ZMKB
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/-г нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0839/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-12 08:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMUB
Улаанбаатар бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд Дуун холбооны сэлгэн залгалтын FREQUENTIS VCS3020X, VCX-IP төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглана.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.