ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 15


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1165/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-24 12:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 26 minutes ago -
Сайхандулаан
Сайхандулан Оптик шугам холболтгүй болсон. Тоног төхөөрөмжүүд VSAT шугамаар хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1160/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-24 10:00
дуусах хугацаа : 2024-07-24 16:00
- 16 hours ago -
ZMUB
Морин уулын RCAG MOR 132.7MHz, 120.0MHz радио станцын цахилгаан тэжээлийн холболт өөрчлөх ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1159/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-24 10:00
дуусах хугацаа : 2024-07-24 16:00
- 16 hours ago -
ZMUB
ATIS станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1158/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-25 05:40
дуусах хугацаа : 2024-07-25 10:30
- 16 hours ago -
ZMUB
Эрхүү газар шугам дээр ОХУ талаас шилэн кабелын төгсгөлийн төхөөрөмжид төлөвлөсөн засвар үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. VSAT шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1157/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-26 22:00
дуусах хугацаа : 2024-07-26 23:59
- 16 hours ago -
ZMUB
Бөмбөгөр ADS/B дээр батлагдсан хуваарийн дагуу хагас жилийн болон жилийн техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Бөмбөгөр ADS/B-д тасалдал үүсч техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Бөмбөгөр радиолокаторын станцаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1157/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-24 20:00
дуусах хугацаа : 2024-07-25 23:59
- 16 hours ago -
ZMUB
Бөмбөгөр радиолокаторын станц дээр батлагдсан хуваарийн дагуу хагас жилийн болон жилийн техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Бөмбөгөр РЛС тасалдал үүснэ. Энэ үед Бөмбөгөр радиолокаторын станцыг Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад ашиглахгүй Бөмбөгөр ADS/B-р хэвийн ажиллана
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 24 25 2000-2359
дугаар : ШМ1156/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-24 15:00
дуусах хугацаа : 2024-07-24 23:59
- 17 hours ago -
ZMUB
Бөмбөгөр RCAG 126.3MHz, 122.5MHz-ийг УХТ-рүү аналоги шугамаар холбох ажил хийгдэнэ. Frequentis 1-р ажлын байр хэвийн, Frequentis 2-р ажлын байран дээр тасалдана.
дугаар : ШМ1127/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-17 14:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 days ago -
ZMBN
Цаг уурын автомат станцын даралтын мэдрүүрэг ажилгүй. Салхи, температур, чийг, ил хараа D/point хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1117/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-16 14:00
дуусах хугацаа : 2024-08-16 14:00
- 1 week ago -
ZMUB
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв, Бээжин хотын Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв хооронд нисэхийн мэдээ зохицуулах үйлчилгээ (AMHS) -ийн ашиглалтын өмнөх туршилт, шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1106/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-11 21:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 08:00
- 2 weeks ago -
ZMKB
AWOS310 цаг уурын автомат станцыг унтрааж шинээр солих ажил хийгдэж дууссан. Баталгаажуулалт хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй. MAWS301 станцаар хэвийн.
дугаар : ШМ1003/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-08-21 16:00
- 1 month ago -
ZMUB
AMHS дээр хугацаат техник үйлчилгээг төлөвлөгөөт ажлын зааварын дагуу хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ0996/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-19 17:25
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMUB
Гэрэл дохиололын системийн алсын удирдлага DAP 128 алдаа өгч гацсан. Гэрэл дохиололын системийг ТП2Б , ТП3-ээс гараар хэвийн ажиллуулна.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 2 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 2 months ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 12 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.