ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 6


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0794/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-18 08:00
дуусах хугацаа : 2024-05-18 17:00
- 10 hours ago -
ZMKD
Чиглүүлэгч радио дохиологч /АРМ-150/ дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0772/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-14 09:00
дуусах хугацаа : 2024-05-24 09:00
- 4 days ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ0768/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-15 00:00
дуусах хугацаа : 2024-05-19 04:00
- 5 days ago -
ZMUB
Мобиком компани төхөөрөмж шилжүүлэн суурилуулах ажил хийх тул VPN тасалдана. VSAT шугамаар хэвийн. VPN тасраад VSAT-руу шилжих үед FREQUENTIS1 АЖЛЫН БАЙРУУД 30сек орчим тасалдаад орно. FREQUENTIS2 ажлын байраар хэвийн ажиллана.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 15 17 19 0000-0400
дугаар : ШМ0760/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-12 20:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
ZMCK
TOWER-ын UPS-н батарей алдаа өгсөн. UPS-1 ба 2 хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0377/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-07 17:00
дуусах хугацаа : 2024-06-01 17:00
- 2 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр зорчигч гүүр / passenger boarding bridge / хаалттай, харин 6, 7 дугаар зогсоол нээлттэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 10 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.