ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 9


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1255/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-29 09:00
дуусах хугацаа : 2022-09-29 20:00
- 4 hours ago -
ZMDN
Төвийн тэжээл хязгаарлалттай. Бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.
дугаар : ШМ1254/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-29 13:00
дуусах хугацаа : 2022-09-29 13:30
- 5 hours ago -
ZMUB
Aircon2100 системд шинээр өгөгдлийн сан ачааллана. Тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ1238/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-27 07:00
дуусах хугацаа : 2022-09-29 20:00
- 3 days ago -
ZMUB
Ургамал эрчим хүчнээс төвийн тэжээл хязгаарлагдана. Хязгаарлагдах хугацаанд холимог тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1233/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 19:24
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын NTP2 сервер гэмтэлтэй. Станц NTP1 серверээр хэвийн ажиллаж байна. Агаарын хөлгийн илрэлт хэвийн.
дугаар : ШМ1111/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 10:29
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 weeks ago -
Сайхандулаан
Бор-Өндөр радиолокатрын станцын NTP1-ийг салган авч Сайхандулаан сайт-д түр ажиллуулж байна. NTP2-оор хэвийн.
дугаар : ШМ1070/22
эхлэх хугацаа : 2022-08-29 07:25
дуусах хугацаа : 2022-11-28 07:25
- 1 month ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0778/22
эхлэх хугацаа : 2022-07-01 08:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 08:00
- 3 months ago -
ZMUB
Нислэгийн цаг уурын төвийн БУОУНБ дахь нислэгийн цаг уурын урьдчилсан мэдээний үйлчилгээг ЧХОУНБ дахь урьдчилсан мэдээний үйлчилгээний нэгжээс үзүүлнэ. Холбоо барих утасны дугаар: 71287279, 71287419
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.