ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 7


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1654/22
эхлэх хугацаа : 2022-12-06 15:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 hours ago -
ZMKB
Цаг уурын станц MAWS-301 тодорхойгүй хугацаагаар ажилгүй болсон. AWS-310-р хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1627/22
эхлэх хугацаа : 2022-11-27 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй, Хөвсгөл аймгийн Мэдээлэл Холбох Сүлжээ хоорондох холбооны төхөөрөмж унтралт ихсэж оптик шугам тасалдал үүссэн. VSAT-аар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1626/22
эхлэх хугацаа : 2022-11-27 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMMN
Мөрөн хотод цас шуурж Мөрөн нисэх буудлаас Хөвсгөл аймгийн Мэдээлэл Холбох Сүлжээ хоорондох холбооны төхөөрөмж унтралт ихсэж оптик шугам тасалдал үүссэн. VSAT-аар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1493/22
эхлэх хугацаа : 2022-11-01 08:00
дуусах хугацаа : 2022-12-31 08:00
- 1 month ago -
ZMMN
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй..
дугаар : ШМ1111/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 10:29
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Сайхандулаан
Бор-Өндөр радиолокатрын станцын NTP1-ийг салган авч Сайхандулаан сайт-д түр ажиллуулж байна. NTP2-оор хэвийн.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.