ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 10


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1491/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-30 00:15
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 hours ago -
ZMUB
Эрхүү оптик шугам холболтгүй болсон. VSAT шугамаар хэвийн.
дугаар : ШМ1488/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-29 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 16 hours ago -
ZMUB
Морин-Уул RCAG 120.0 МГц ажлын давтамжийн нөөц хүлээн авагч станц гэмтэлтэй. Үндсэн хүлээн авах станцаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1460/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-25 12:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 days ago -
ZMDN
Отгонтэнгэр НБ-ын бэлтгэл тэжээлийн P-33E бие даасан бэлтгэл тэжээлийн түлшний насос гэмтсэн. P-100E бие даасан бэлтгэл тэжээлээр бэлтгэл тэжээл хэвийн хангагдана.
дугаар : ШМ1459/23
эхлэх хугацаа : 2023-09-25 11:25
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 days ago -
ZMMG
Мандалговь НБ-н цаг уурын автомат станцын порт сервер гэмтэлтэй. Autometar дамжихгүй. WID511, WID513 тоон дэлгэцээр хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1137/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-31 16:00
дуусах хугацаа : 2024-01-31 16:00
- 2 months ago -
ZMKB
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/-г нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1114/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-25 10:04
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул 120.0MHz нөөц нэвтрүүлэгч ажилгүй. Морин-Уул 120.0MHz үндсэн нэвтрүүлэх станц, Богд-Уулын 120.0MHz, Мөнх-Өлзийтийн 120.0MHz хэвийн ажиллагаатай.
дугаар : ШМ0839/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-12 08:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUB
Улаанбаатар бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд Дуун холбооны сэлгэн залгалтын FREQUENTIS VCS3020X, VCX-IP төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглана.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.