ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 14


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1521/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-19 10:00
дуусах хугацаа : 2021-09-19 16:00
- 11 hours ago -
ZMCK
Интернет оптик шугам дээр засвар үйлчилгээний ажил хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. (Хил хамгаалах, МИАТ, Карго, CYBER, AIS автоматжуулалт интернет холболтгүй болно.)
дугаар : ШМ1520/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-18 08:01
дуусах хугацаа : 2021-09-30 16:00
- 11 hours ago -
ZMKB
ХБЗ дээр будгийн ажил хийгдэнэ. Нислэгт нөлөөлөхгүй.
дугаар : ШМ1518/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
ZMUB
RADYANE VSAT PVC урсгалаа зарим аймгууд үе үе алдаж байгаа. Ажиллагаа хэвийн.
дугаар : ШМ1502/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-12 11:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
ZMCK
Нисэх буудлын газрын холбооны 121.7 MHZ нөөц SMC-2 T6 контроллероор нэвтрүүлэг эхлэхэд арын фонтой. Радио холбоо хэвийн, 121.7 MHZ үндсэн SMC-1 T6 контроллер хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1483/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-09 22:03
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMBN
BULGAN DME-435 станцын цахилгаан тэжээлийн стаблизатор гэмтэлтэй. Тоног төхөөрөмжмйн ажиллагаа хэвийн.
дугаар : ШМ1356/21
эхлэх хугацаа : 2021-08-24 11:06
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 weeks ago -
ZMUG
НБ-ын 3КВ UPS батарей нурсан. Холимог тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1335/21
эхлэх хугацаа : 2021-08-21 20:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Богд уул
Богд-Уул: Холимог тэжээл /INVERTER/ гэмтэлтэй. Энэ үед 30кВт UPS болон бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1297/21
эхлэх хугацаа : 2021-08-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMCK
ATIS терминалын copperchase програм дээр өрөвхийлөлттэй салхины мэдээний утгыг уншихгүй байна. ATIS нь бусад мэдээллийг хэвийн уншиж байна.
дугаар : ШМ1048/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-20 11:55
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMUL
AKSA бие даасан бэлтгэл тэжээлийн шахуурга гэмтсэн.
дугаар : ШМ1005/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-12 15:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMUB
Богд-уул MEDIA хөргөлтийн систем ажилгүй.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 months ago -
ZMUB
eAIS автоматжуулалт гацаж байгаа.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдэлийн түвшин бага гарч байна.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч байна. / Тосыг хянаж нэмж байгаа. /
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллана.