ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 14


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1139/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-21 03:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 44 minutes ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан Радиолокаторын станцын төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллагаатай.
дугаар : ШМ1138/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-21 09:00
дуусах хугацаа : 2024-07-21 18:00
- 5 hours ago -
ZMAT
VOR станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухай үед цаг авна.
дугаар : ШМ1135/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-07-21 13:00
- 13 hours ago -
ZMUB
Цээл LOOP3440 MUX /VPN /, Оптик байгууламжид техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ1134/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-21 10:00
дуусах хугацаа : 2024-07-21 14:00
- 15 hours ago -
ZMUB
Цээл ADS-B, VSAT, PAE T6, 122.5 MHz, 121.5MHz станцууд дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1133/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-07-21 13:00
- 15 hours ago -
ZMUB
Цээл ADS-B автомат хамааралтай ажиглалтын системд технологийн карт 13.2-ын дагуу жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ1132/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-07-22 22:00
- 16 hours ago -
ZMUB
ТП-1Б, 2Б,3Б, 6Б,7Б, 10 дэд өртөөнүүдэд релей хамгаалалтын хэмжилт тохиргооны ажил хийгдэнэ. Ажил хийгдэх хугацаанд Чиглүүлэгч радио дохиологч, VOR, DME, Богд уулын Хэт богино долгионы төв, НХНААлбаны байр, НХУТ-д сэлгэн залгалт хийгдэх 20 минут хугацаанд бие даасан цахилгаан үүсгүүрээр хэвийн ажиллана. MИАТ ангар, МАК, Онцгой байдал, Шинэ тэнгэрийн улаач, ГТҮШТАлбаны шатахуун түгээх газар сэлгэн залгалт хийх 20 минут хугацаанд хүчдэл тасарна. ИЗИНИС ангар туршилт тохируулга хийх 1 цаг хугацаанд хүчдэл тасарна.Тасралт үүсэхээс өмнө хэрэглэгч байгууллагуудад урьдчилж мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1127/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-17 14:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
ZMBN
Цаг уурын автомат станцын даралтын мэдрүүрэг ажилгүй. Салхи, температур, чийг, ил хараа D/point хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1117/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-16 14:00
дуусах хугацаа : 2024-08-16 14:00
- 5 days ago -
ZMUB
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв, Бээжин хотын Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв хооронд нисэхийн мэдээ зохицуулах үйлчилгээ (AMHS) -ийн ашиглалтын өмнөх туршилт, шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1106/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-11 21:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 08:00
- 1 week ago -
ZMKB
AWOS310 цаг уурын автомат станцыг унтрааж шинээр солих ажил хийгдэж дууссан. Баталгаажуулалт хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй. MAWS301 станцаар хэвийн.
дугаар : ШМ1003/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-08-21 16:00
- 1 month ago -
ZMUB
AMHS дээр хугацаат техник үйлчилгээг төлөвлөгөөт ажлын зааварын дагуу хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ0996/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-19 17:25
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMUB
Гэрэл дохиололын системийн алсын удирдлага DAP 128 алдаа өгч гацсан. Гэрэл дохиололын системийг ТП2Б , ТП3-ээс гараар хэвийн ажиллуулна.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 2 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 2 months ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 12 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.