ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 13


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1775/21
эхлэх хугацаа : 2021-10-27 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 hours ago -
Баянтээг
Баянтээг: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1774/21
эхлэх хугацаа : 2021-10-27 10:00
дуусах хугацаа : 2021-10-27 16:00
- 1 day ago -
ZMCK
Чингис хаан ОУНБ цаг уурын тоног төхөөрөмжүүдэд /FS-11, MAWS301, CL-31/ үзлэг шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1701/21
эхлэх хугацаа : 2021-10-14 23:59
дуусах хугацаа : 2021-11-14 23:59
- 2 weeks ago -
ZMUB
Улаанбаатар контролын цамхагын AIRCON2100 систем дээр шинээр Баян сектор ажлын байр нэмэгдэж байгаатай холбоотой AIRCON2100 систем туршилт, шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэхгүй
дугаар : ШМ1607/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-30 15:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 weeks ago -
ZMUG
Бэлтгэл тэжээлийн автомат шилжилт хэвийн боловч автоматаар унтрахгүй гараар унтрааж байна. Хяналтын дэлгэц гэмтэлтэй.
дугаар : ШМ1601/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-29 13:08
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ИХ-ӨЛГИЙ
ИХ-ӨЛГИЙ радар сайтын 3кв ups ажилгүй. 20kв ups-р хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1525/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-19 16:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMUB
Красноярск OLDI шугам үе үе алдаж байгаа.
дугаар : ШМ1483/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-09 22:03
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMBN
BULGAN DME-435 станцын цахилгаан тэжээлийн стаблизатор гэмтэлтэй. Тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа хэвийн.
дугаар : ШМ1297/21
эхлэх хугацаа : 2021-08-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMCK
ATIS терминалын copperchase програм дээр өрөвхийлөлттэй салхины мэдээний утгыг KNOTS нэгжээр уншиж байгаа. ATIS нь бусад мэдээллийг хэвийн уншиж байна.
дугаар : ШМ1048/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-20 11:55
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
ZMUL
AKSA бие даасан бэлтгэл тэжээлийн шахуурга гэмтсэн.
дугаар : ШМ1005/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-12 15:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUB
Богд-уул MEDIA хөргөлтийн систем ажилгүй.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMUB
eAIS автоматжуулалт гацаж байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч байна. / Тосыг хянаж нэмж байгаа. /
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллана.