ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 16


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0831/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-17 19:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 hours ago -
ZMCD
AWOS330 цаг уурын автомат станцын порт сервер гэмтэлтэй. WID511, WID513 тоон дэлгэцээр хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0828/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-18 06:00
дуусах хугацаа : 2021-06-18 21:00
- 14 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Төвийн тэжээл дээр Баруун-Уртын эрчим хүчнээс засвар үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.
дугаар : ШМ0814/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-15 09:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 days ago -
ZMCD
Чойбалсан нисэх буудлын Онон талын чиглүүлэх станцын төвийн тэжээлийн шугам тасарсан. Дизель генератораар болон Хэрлэн талын чиглүүлэх станцаар хэвийн.
дугаар : ШМ0809/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-14 09:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
Сайншанд
Сайншанд: VOR нөөц станц гэмтэлтэй. Үндсэн станцаараа хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0808/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-18 23:00
дуусах хугацаа : 2021-06-19 04:00
- 4 days ago -
ZMUB
Бээжин талаас цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр үйлчилгээ хийгдэнэ. AFTN тасалдаж болзошгүй.
дугаар : ШМ0789/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-09 15:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMMN
MAWS301 цаг уурын автомат станцын гэрчилгээний хугацаа дууссан тул нислэгт ашиглахгүй. MAWS201 зөөврийн цаг уурын автомат станцаар хэвийн.
дугаар : ШМ0749/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-02 10:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMCD
NDB чиглүүлэх станцын алсын удирдлага гэмтэлтэй. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0748/21
эхлэх хугацаа : 2021-06-18 10:00
дуусах хугацаа : 2021-06-18 16:00
- 2 weeks ago -
ZMUB
MILOS-520 болон WT501 цаг уурын автомат станцууд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0687/21
эхлэх хугацаа : 2021-05-24 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 weeks ago -
ZMBN
RCAG 128.0mhz-ын үндсэн нэвтрүүлэгч гэмтэлтэй. Нөөцөөрөө хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
ZMUB
eAIS автоматжуулалт гацаж байгаа.
дугаар : ШМ1925/20
эхлэх хугацаа : 2020-12-25 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMCK
MLAT 10-р хүлээн авагчийн батарей гэмтэлтэй. Бусад станцууд хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1811/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-20 12:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
ZMCD
Ачаалал шилжүүлэх самбар гэмтэлтэй. Бэлтгэл тэжээл гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч байгаа. / Тосыг хянаж нэмж байгаа. /
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллана.