ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 16


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0454/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 14:10
дуусах хугацаа : 2023-03-28 15:50
- 10 minutes ago -
ZMUB
Radyane VSAT-ийг унтрааж үзлэг шалгалт хийнэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана. Далан нөөц VSAT-р хэвийн.
дугаар : ШМ0453/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-30 11:00
дуусах хугацаа : 2023-03-30 17:30
- 3 hours ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: Алтанбулаг 35 кв-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамны засварын ажилтай тул радио лакотарын станцын төвийн тэжээл тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0452/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 09:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 hours ago -
ZMDZ
Чиглүүлэгч радио дохиологчийн Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.
дугаар : ШМ0449/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 07:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 hours ago -
ZMUB
Гэрэл-суултын системийн явгалах замын 6-р хэлхээ ажиллахгүй. Бусад хэлхээгээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0448/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 12:00
дуусах хугацаа : 2023-03-28 21:00
- 8 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөрийн DME станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0447/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 12:00
дуусах хугацаа : 2023-03-28 21:00
- 16 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Оптик болон VSAT шугам дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0446/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 15:00
дуусах хугацаа : 2023-03-28 18:00
- 16 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: RCAG 126.5MHz станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0445/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 09:00
дуусах хугацаа : 2023-03-28 17:00
- 18 hours ago -
ZMUB
Оптик шугам, оптик төхөөрөмж дээр шалгалт тохируулгын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ
дугаар : ШМ0444/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 15:00
дуусах хугацаа : 2023-03-28 22:00
- 18 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: радиолокатор техник үйлчилгээ хийнэ. тасалдал үүснэ. Энэ үед бүрхэлтийг Баянтээг, Сайхандулаан, Их-Өлгийн радиолокаторуудаар харна
дугаар : ШМ0443/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 15:00
дуусах хугацаа : 2023-03-28 22:00
- 19 hours ago -
Ургамал
Ургамал: VSAT, Optic, RCAG 124.0Mhz, RCAG 121.5Mhz, ADSB дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0410/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-24 14:23
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 4 days ago -
Цээл
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0393/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-21 16:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 7 days ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0276/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-05-01 10:00
- 4 weeks ago -
ZMMN
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/ ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0211/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-16 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Далан
Далан олон улсын өнгөрөлтийн цэг дэх нөөц Киппор дизель ашиглалтын явцад гэмтсэн. Үндсэн LP-4 бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.