ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 13


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0418/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-25 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-25 17:00
- 4 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: RCAG 121.5 МГц, RCAG 127.0 МГц, станцууд дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ.Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0417/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-25 09:00
дуусах хугацаа : 2023-03-25 18:00
- 5 hours ago -
Сайншанд
Сайншанд: VOR дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0416/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-25 17:00
дуусах хугацаа : 2023-03-25 21:00
- 5 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: IP VSAT дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0415/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-25 12:00
дуусах хугацаа : 2023-03-25 13:00
- 5 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: Microwave дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ.Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0414/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-25 09:00
дуусах хугацаа : 2023-03-25 17:00
- 5 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан оптик байгууламж дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0413/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-26 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-26 18:00
- 8 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторт 1-р Улирлын техник үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх үед ADSB-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0412/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-25 13:00
дуусах хугацаа : 2023-03-25 20:00
- 8 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторт 1-р Улирлын техник үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх үед ADSB-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0410/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-24 14:23
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 10 hours ago -
Цээл
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0393/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-21 16:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 3 days ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0276/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-05-01 10:00
- 3 weeks ago -
ZMMN
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/ ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0211/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-16 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Далан
Далан олон улсын өнгөрөлтийн цэг дэх нөөц Киппор дизель ашиглалтын явцад гэмтсэн. Үндсэн LP-4 бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.