ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 17


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1290/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 21:00
- 4 hours ago -
ZMMN
AFTN терминалыг VPN сүлжээгээр явуулах тохиргоо болон техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухай үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1289/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 17:00
- 6 hours ago -
Бор-Өндөр, Мөнх-Өлзийт
Бор-Өндөр-126.5MHZ RCAG analog, Radar, Мөнх-Өлзийт- 120.0MHZ, 127.0MHZ RCAG analog/IP оптик шугаманд хугацаат бус техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1289/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 17:00
- 6 hours ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй оптик шугаманд хугацаат бус техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Хэнгэрэгтэй-RCAG analog/IP, Radar, ADS-B тасалдана мөн S4 контроллер дээрх 128.0MHZ, 121.5MHZ радио суваг ажиллахгүй. VSAT шугамаар 128.0MHZ, 121.5MHZ радио суваг, Radar, ADS-B хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1288/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 18:00
- 7 hours ago -
Сайншанд
Сайншанд: DVOR дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1287/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 20:00
- 7 hours ago -
ZMKD
MAWS301 цаг уурын станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1286/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 20:00
- 7 hours ago -
ZMKD
AWS310- Салхины станцад хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1285/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 15:00
- 7 hours ago -
ZMUB
Арцат HF-5715kHz, Туул HF-5505kHz дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1283/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-03 11:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 15 hours ago -
ZMBU
MAWS301-ийн WID511 дэлгэц гэмтсэн, Нөөц дэлгэцүүдээр хэвийн.
дугаар : ШМ1282/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-05 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-05 16:00
- 17 hours ago -
ZMCK
DVOR VBR-53D/БЧХБД РД. Хагас жилийн техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт тохируулга. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1281/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 10:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 16:00
- 17 hours ago -
ZMCK
DME LDB-103 HP. Хагас жилийн техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт тохируулга. Тасалдах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1278/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-03 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 17:00
- 1 day ago -
ZMAT
DME LDB-102 радионавигацийн станц дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 03, 04 09:00-17:00
дугаар : ШМ1277/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-03 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-04 17:00
- 1 day ago -
ZMAT
VOR радионавигацийн станц дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 03, 04 09:00-17:00
дугаар : ШМ1233/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 19:24
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын NTP2 сервер гэмтэлтэй. Станц NTP1 серверээр хэвийн ажиллаж байна. Агаарын хөлгийн илрэлт хэвийн.
дугаар : ШМ1111/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 10:29
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Сайхандулаан
Бор-Өндөр радиолокатрын станцын NTP1-ийг салган авч Сайхандулаан сайт-д түр ажиллуулж байна. NTP2-оор хэвийн.
дугаар : ШМ1070/22
эхлэх хугацаа : 2022-08-29 07:25
дуусах хугацаа : 2022-11-28 07:25
- 1 month ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.