ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0493/23
эхлэх хугацаа : 2023-04-02 10:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 20:00
- 5 hours ago -
ZMTL
IP VSAT Remote, JOTRON TR810 VHF радио станц, Rhode&Schwarz XK2100 HF радио станц дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээг хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй
дугаар : ШМ0492/23
эхлэх хугацаа : 2023-04-02 10:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 20:00
- 5 hours ago -
ZMTL
AFTN, RCAG PAE T6 124.0МГц, Оптик байгууламж дээр тус тус Хугацаат техник үйлчилгээг хийнэ. Тасалдал үүсэх үед нь цаг авна
дугаар : ШМ0491/23
эхлэх хугацаа : 2023-04-02 11:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 17:00
- 5 hours ago -
ZMTL
Төвийн сетийг тасалж хуваарилах самбар, дизель генераторт техник үйлчилгээ хийнэ. Холбооны тоног төхөөрөмж холимог тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0490/23
эхлэх хугацаа : 2023-04-02 09:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 14:00
- 9 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: ADS-B дээр жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ хугацаанд тасалдал үүсэхгүй
дугаар : ШМ0488/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-31 21:34
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр 3кВа UPS батарейны ашиглалтын хугацааны анхааруулга өгсөн. Үндсэн ажиллагаа хэвийн. 40кВа UPS-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0410/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-24 14:23
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 1 week ago -
Цээл
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0393/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-21 16:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 2 weeks ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0276/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-05-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/ ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0211/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-16 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Далан
Далан олон улсын өнгөрөлтийн цэг дэх нөөц Киппор дизель ашиглалтын явцад гэмтсэн. Үндсэн LP-4 бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.