ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 10


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1308/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-05 18:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 hours ago -
ZMUB
Удирдлага хяналтын төвийн UPS-1 -ийг maintenance bypass горимд шилжүүлж, ажиллагаанаас гарган, UPS-1-ийн хэрэглэгчийн ачааллыг UPS-3-т шилжүүлсэн. UPS-2, UPS-3-аар агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1304/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-05 17:00
дуусах хугацаа : 2022-10-07 23:59
- 11 hours ago -
ZMKD
Ховд НБ-ын RCAG 124.0MHz, 121.5MHz станцыг Ховд 132 дугаар радиорелейны цамхагт шилжүүлэн суурилуулах ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1292/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
ZMBU
НБ-ийн холимог тэжээлийн систем гэмтэлтэй . Төвийн тэжээл тасрахад агаарын навигацийн тоног төхөөрөмж тасалдал үүснэ. Зай хураагуур болон нарны зайн хураагуурыг засварлах шаардлагатай.
дугаар : ШМ1291/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-04 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMUB
ТП2Б-ийн 6кВ-ийн бэлтгэл кабелийн шугам гэмтсэн. Үндсэн кабель шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1283/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-03 11:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 days ago -
ZMBU
MAWS301-ийн WID511 дэлгэц гэмтсэн, Нөөц дэлгэцүүдээр хэвийн.
дугаар : ШМ1233/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 19:24
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын NTP2 сервер гэмтэлтэй. Станц NTP1 серверээр хэвийн ажиллаж байна. Агаарын хөлгийн илрэлт хэвийн.
дугаар : ШМ1111/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 10:29
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Сайхандулаан
Бор-Өндөр радиолокатрын станцын NTP1-ийг салган авч Сайхандулаан сайт-д түр ажиллуулж байна. NTP2-оор хэвийн.
дугаар : ШМ1070/22
эхлэх хугацаа : 2022-08-29 07:25
дуусах хугацаа : 2022-11-28 07:25
- 1 month ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.