ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 3


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0778/22
эхлэх хугацаа : 2022-07-01 08:00
дуусах хугацаа : 2022-10-01 08:00
- 1 month ago -
ZMUB
Нислэгийн цаг уурын төвийн БУОУНБ дахь нислэгийн цаг уурын урьдчилсан мэдээний үйлчилгээг ЧХОУНБ дахь урьдчилсан мэдээний үйлчилгээний нэгжээс үзүүлнэ. Холбоо барих утасны дугаар: 71287279, 71287419
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.