ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0963/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-18 22:00
дуусах хугацаа : 2024-06-19 06:00
- 5 hours ago -
ZMUB
Бээжин NCC-c AFTN системдээ төлөвлөгөөт техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Энэ үед олон улсын AFTN мэдээ богино хугацаанд тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0959/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-12 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 13 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0956/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-12 12:00
дуусах хугацаа : 2024-06-12 23:00
- 23 hours ago -
ZMTL
VPN дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0945/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-12 06:00
дуусах хугацаа : 2024-06-13 21:00
- 1 day ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: Эрчим хүчний хязгааралттай тул тус хугацаанд бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0944/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-12 18:00
дуусах хугацаа : 2024-06-12 23:00
- 1 day ago -
Их-өлгий
Их-Өлгий радиолокаторын станц дээр улирлын хугацаат техник үйлчилгээ, үзлэг, шалгалтын ажил хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх үед ADS-B-р хэвийн ажиллана. 21:00-23:00 цагт тасалдал үүсэхгүй.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 18:00-21:00 цагт тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0939/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-12 18:00
дуусах хугацаа : 2024-06-12 22:00
- 2 days ago -
ZMUB
AIRCON2100 автоматжуулалтын системийн холболт, туршилт шалгалтын (3 дахь удаагийн) ажлыг хийж гүйцэтгэх тул нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 1 week ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0849/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-29 16:00
дуусах хугацаа : 2024-06-29 16:00
- 2 weeks ago -
ZMDN
Хөөрч буух зурвасны барьцалдалт хэмжигч Т-10 төхөөрөмжинд гэмтэл гарсан тул ажилгүй.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 3 weeks ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ0804/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-19 13:00
дуусах хугацаа : 2024-06-19 13:00
- 3 weeks ago -
ZMCK
"Чингис Хаан" Олон улсын нисэх буудлын агаарын хөлгийн зогсоол 2-ын тасархай шулуунаар тэмдэглэгдсэн зогсоолын нэмэлт хөтлөх шар шугамыг зөвхөн А330 маягийн агаарын хөлөгт ашиглах ба нисэх буудлын зааварчилгаагаар ашиглана. Бусад агаарын хөлгийг үндсэн тэмдэглэгээгээр хүлээн авна.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 10 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.