ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1272/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-02 10:32
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 hour ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Хүчтэй цасан шуургын улмаас Бор-Өндөр дахь Microwave-ийн төхөөрөмж холболтгүй болж оптик Loop3440C алдаа өгсөн. Оптик шугам болон оптик утас 71286134 ажилгүй. RCAG 126.5 Mhz станц болон ADS-B VSAT шугамаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1271/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-02 09:15
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Радиолокаторын 7777 хяналтын транспондер илрэлтгүй болов. 7777 байрладаг 408-р цамхагт төвийн тэжээлгүй болсон. Станц төвийн тэжээлтэй, агаарын хөлгүүд хэвийн илэрч байна.
дугаар : ШМ1270/22
эхлэх хугацаа : 2022-10-02 09:00
дуусах хугацаа : 2022-10-02 19:00
- 3 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр радиолокаторын транспондерийн төвийн тэжээл тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.
дугаар : ШМ1233/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 19:24
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 days ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын NTP2 сервер гэмтэлтэй. Станц NTP1 серверээр хэвийн ажиллаж байна. Агаарын хөлгийн илрэлт хэвийн.
дугаар : ШМ1111/22
эхлэх хугацаа : 2022-09-03 10:29
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Сайхандулаан
Бор-Өндөр радиолокатрын станцын NTP1-ийг салган авч Сайхандулаан сайт-д түр ажиллуулж байна. NTP2-оор хэвийн.
дугаар : ШМ1070/22
эхлэх хугацаа : 2022-08-29 07:25
дуусах хугацаа : 2022-11-28 07:25
- 1 month ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.